Overzicht

Welkom bij de site van Ewout Boks, docent bij de opleiding Embedded Systems Engineering (ESE) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Op deze site staat informatie over het onderwijs dat ik binnen ESE verzorg.

  1. Een GUI programmer/debug server tool voor de Segger J-Link.
  2. Een GUI programmer/debug server tool voor de STMicroelectronics STLink.
  3. Een ARM Keil uVision+GCC demo project voor de STM32F0 + StdPeriphLib + CPALv2 I2C Lib + C/C++ dat gebruik maakt van arm-none-eabi-gcc 5.2 is hier te vinden.
  4. Enkele demoprojecten met de STM32 Microcontroller met Keil en CMake.

Informatie en studiemateriaal over Software engineering.

Informatie over de OpenVPN verbinding voor toegang tot de Engineering (voorheen ESE) licentie server.

Informatie en studiemateriaal over de Unix en Unix tools.

HAN ESE studenten kunnen hier toegang krijgen tot niet-publiek studiemateriaal.

De oude website is nog steeds te bezoeken via deze link.