STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
SDADC_interrupts_definition

Macros

#define SDADC_IT_EOCAL   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define SDADC_IT_JEOC   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define SDADC_IT_JOVR   ((uint32_t)0x00000004)
 
#define SDADC_IT_REOC   ((uint32_t)0x00000008)
 
#define SDADC_IT_ROVR   ((uint32_t)0x00000010)
 
#define IS_SDADC_IT(IT)   ((((IT) & (uint32_t)0xFFFFFFE0) == 0x00000000) && ((IT) != 0x00000000))
 
#define IS_SDADC_GET_IT(IT)
 
#define IS_SDADC_CLEAR_IT(IT)   ((((IT) & (uint32_t)0xFFFFFFEA) == 0x00000000) && ((IT) != 0x00000000))
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_SDADC_GET_IT (   IT)
Value:
(((IT) == SDADC_IT_EOCAL) || ((IT) == SDADC_IT_JEOC) || \
((IT) == SDADC_IT_JOVR) || ((IT) == SDADC_IT_REOC) || \
((IT) == SDADC_IT_ROVR))
#define SDADC_IT_EOCAL   ((uint32_t)0x00000001)

End of calibration flag

#define SDADC_IT_JEOC   ((uint32_t)0x00000002)

End of injected conversion flag

#define SDADC_IT_JOVR   ((uint32_t)0x00000004)

Injected conversion overrun flag

#define SDADC_IT_REOC   ((uint32_t)0x00000008)

End of regular conversion flag

#define SDADC_IT_ROVR   ((uint32_t)0x00000010)

Regular conversion overrun flag