STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
SDADC_DMATransfer_modes

Macros

#define SDADC_DMATransfer_Regular   SDADC_CR1_RDMAEN
 
#define SDADC_DMATransfer_Injected   SDADC_CR1_JDMAEN
 
#define IS_SDADC_DMA_TRANSFER(TRANSFER)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_SDADC_DMA_TRANSFER (   TRANSFER)
Value:
(((TRANSFER) == SDADC_DMATransfer_Regular) || \
((TRANSFER) == SDADC_DMATransfer_Injected))
#define SDADC_DMATransfer_Injected   SDADC_CR1_JDMAEN

DMA requests enabled for injected conversions

#define SDADC_DMATransfer_Regular   SDADC_CR1_RDMAEN

DMA requests enabled for regular conversions