STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RTC_Tamper_Sampling_Frequencies_Definitions

Macros

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div32768   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div16384   ((uint32_t)0x00000100)
 
#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div8192   ((uint32_t)0x00000200)
 
#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div4096   ((uint32_t)0x00000300)
 
#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div2048   ((uint32_t)0x00000400)
 
#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div1024   ((uint32_t)0x00000500)
 
#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div512   ((uint32_t)0x00000600)
 
#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div256   ((uint32_t)0x00000700)
 
#define IS_RTC_TAMPER_SAMPLING_FREQ(FREQ)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div1024   ((uint32_t)0x00000500)

Each of the tamper inputs are sampled with a frequency = RTCCLK / 1024

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div16384   ((uint32_t)0x00000100)

Each of the tamper inputs are sampled with a frequency = RTCCLK / 16384

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div2048   ((uint32_t)0x00000400)

Each of the tamper inputs are sampled with a frequency = RTCCLK / 2048

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div256   ((uint32_t)0x00000700)

Each of the tamper inputs are sampled with a frequency = RTCCLK / 256

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div32768   ((uint32_t)0x00000000)

Each of the tamper inputs are sampled with a frequency = RTCCLK / 32768

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div4096   ((uint32_t)0x00000300)

Each of the tamper inputs are sampled with a frequency = RTCCLK / 4096

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div512   ((uint32_t)0x00000600)

Each of the tamper inputs are sampled with a frequency = RTCCLK / 512

#define RTC_TamperSamplingFreq_RTCCLK_Div8192   ((uint32_t)0x00000200)

Each of the tamper inputs are sampled with a frequency = RTCCLK / 8192