STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RTC_Tamper_Pins_Definitions

Macros

#define RTC_Tamper_1   RTC_TAFCR_TAMP1E
 
#define RTC_Tamper_2   RTC_TAFCR_TAMP2E
 
#define RTC_Tamper_3   RTC_TAFCR_TAMP3E
 
#define IS_RTC_TAMPER(TAMPER)   ((((TAMPER) & (uint32_t)0xFFFFFFD6) == 0x00) && ((TAMPER) != (uint32_t)RESET))
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define RTC_Tamper_1   RTC_TAFCR_TAMP1E

Tamper detection enable for input tamper 1

#define RTC_Tamper_2   RTC_TAFCR_TAMP2E

Tamper detection enable for input tamper 2

#define RTC_Tamper_3   RTC_TAFCR_TAMP3E

Tamper detection enable for input tamper 3