STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define COMP_Hysteresis_No   0x00000000
 
#define COMP_Hysteresis_Low   COMP_CSR_COMP1HYST_0
 
#define COMP_Hysteresis_Medium   COMP_CSR_COMP1HYST_1
 
#define COMP_Hysteresis_High   COMP_CSR_COMP1HYST
 
#define IS_COMP_HYSTERESIS(HYSTERESIS)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define COMP_Hysteresis_High   COMP_CSR_COMP1HYST

Hysteresis level high

#define COMP_Hysteresis_Low   COMP_CSR_COMP1HYST_0

Hysteresis level low

#define COMP_Hysteresis_Medium   COMP_CSR_COMP1HYST_1

Hysteresis level medium

#define COMP_Hysteresis_No   0x00000000

No hysteresis

#define IS_COMP_HYSTERESIS (   HYSTERESIS)
Value:
(((HYSTERESIS) == COMP_Hysteresis_No) || \
((HYSTERESIS) == COMP_Hysteresis_Low) || \
((HYSTERESIS) == COMP_Hysteresis_Medium) || \
((HYSTERESIS) == COMP_Hysteresis_High))