STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define CAN_FLAG_RQCP0   ((uint32_t)0x38000001)
 
#define CAN_FLAG_RQCP1   ((uint32_t)0x38000100)
 
#define CAN_FLAG_RQCP2   ((uint32_t)0x38010000)
 
#define CAN_FLAG_FMP0   ((uint32_t)0x12000003)
 
#define CAN_FLAG_FF0   ((uint32_t)0x32000008)
 
#define CAN_FLAG_FOV0   ((uint32_t)0x32000010)
 
#define CAN_FLAG_FMP1   ((uint32_t)0x14000003)
 
#define CAN_FLAG_FF1   ((uint32_t)0x34000008)
 
#define CAN_FLAG_FOV1   ((uint32_t)0x34000010)
 
#define CAN_FLAG_WKU   ((uint32_t)0x31000008)
 
#define CAN_FLAG_SLAK   ((uint32_t)0x31000012)
 
#define CAN_FLAG_EWG   ((uint32_t)0x10F00001)
 
#define CAN_FLAG_EPV   ((uint32_t)0x10F00002)
 
#define CAN_FLAG_BOF   ((uint32_t)0x10F00004)
 
#define CAN_FLAG_LEC   ((uint32_t)0x30F00070)
 
#define IS_CAN_GET_FLAG(FLAG)
 
#define IS_CAN_CLEAR_FLAG(FLAG)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define CAN_FLAG_BOF   ((uint32_t)0x10F00004)

Bus-Off Flag

#define CAN_FLAG_EPV   ((uint32_t)0x10F00002)

Error Passive Flag

#define CAN_FLAG_EWG   ((uint32_t)0x10F00001)

Error Warning Flag

#define CAN_FLAG_FF0   ((uint32_t)0x32000008)

FIFO 0 Full Flag

#define CAN_FLAG_FF1   ((uint32_t)0x34000008)

FIFO 1 Full Flag

#define CAN_FLAG_FMP0   ((uint32_t)0x12000003)

FIFO 0 Message Pending Flag

#define CAN_FLAG_FMP1   ((uint32_t)0x14000003)

FIFO 1 Message Pending Flag

#define CAN_FLAG_FOV0   ((uint32_t)0x32000010)

FIFO 0 Overrun Flag

#define CAN_FLAG_FOV1   ((uint32_t)0x34000010)

FIFO 1 Overrun Flag

#define CAN_FLAG_LEC   ((uint32_t)0x30F00070)

Last error code Flag

#define CAN_FLAG_RQCP0   ((uint32_t)0x38000001)

Request MailBox0 Flag

#define CAN_FLAG_RQCP1   ((uint32_t)0x38000100)

Request MailBox1 Flag

#define CAN_FLAG_RQCP2   ((uint32_t)0x38010000)

Request MailBox2 Flag

#define CAN_FLAG_SLAK   ((uint32_t)0x31000012)

Sleep acknowledge Flag

#define CAN_FLAG_WKU   ((uint32_t)0x31000008)

Wake up Flag

#define IS_CAN_CLEAR_FLAG (   FLAG)
Value:
(((FLAG) == CAN_FLAG_LEC) || ((FLAG) == CAN_FLAG_RQCP2) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_RQCP1) || ((FLAG) == CAN_FLAG_RQCP0) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_FF0) || ((FLAG) == CAN_FLAG_FOV0) ||\
((FLAG) == CAN_FLAG_FF1) || ((FLAG) == CAN_FLAG_FOV1) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_WKU) || ((FLAG) == CAN_FLAG_SLAK))
#define IS_CAN_GET_FLAG (   FLAG)
Value:
(((FLAG) == CAN_FLAG_LEC) || ((FLAG) == CAN_FLAG_BOF) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_EPV) || ((FLAG) == CAN_FLAG_EWG) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_WKU) || ((FLAG) == CAN_FLAG_FOV0) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_FF0) || ((FLAG) == CAN_FLAG_FMP0) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_FOV1) || ((FLAG) == CAN_FLAG_FF1) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_FMP1) || ((FLAG) == CAN_FLAG_RQCP2) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_RQCP1)|| ((FLAG) == CAN_FLAG_RQCP0) || \
((FLAG) == CAN_FLAG_SLAK ))