STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RNG_flags_definition

Macros

#define RNG_FLAG_DRDY   ((uint8_t)0x0001)
 
#define RNG_FLAG_CECS   ((uint8_t)0x0002)
 
#define RNG_FLAG_SECS   ((uint8_t)0x0004)
 
#define IS_RNG_GET_FLAG(RNG_FLAG)
 
#define IS_RNG_CLEAR_FLAG(RNG_FLAG)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RNG_CLEAR_FLAG (   RNG_FLAG)
Value:
(((RNG_FLAG) == RNG_FLAG_CECS) || \
((RNG_FLAG) == RNG_FLAG_SECS))
#define IS_RNG_GET_FLAG (   RNG_FLAG)
Value:
(((RNG_FLAG) == RNG_FLAG_DRDY) || \
((RNG_FLAG) == RNG_FLAG_CECS) || \
((RNG_FLAG) == RNG_FLAG_SECS))
#define RNG_FLAG_CECS   ((uint8_t)0x0002)

Clock error current status

#define RNG_FLAG_DRDY   ((uint8_t)0x0001)

Data ready

#define RNG_FLAG_SECS   ((uint8_t)0x0004)

Seed error current status