STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
CRYP_Algorithm_Mode

Macros

#define CRYP_AlgoMode_TDES_ECB   ((uint16_t)0x0000)
 
#define CRYP_AlgoMode_TDES_CBC   ((uint16_t)0x0008)
 
#define CRYP_AlgoMode_DES_ECB   ((uint16_t)0x0010)
 
#define CRYP_AlgoMode_DES_CBC   ((uint16_t)0x0018)
 
#define CRYP_AlgoMode_AES_ECB   ((uint16_t)0x0020)
 
#define CRYP_AlgoMode_AES_CBC   ((uint16_t)0x0028)
 
#define CRYP_AlgoMode_AES_CTR   ((uint16_t)0x0030)
 
#define CRYP_AlgoMode_AES_Key   ((uint16_t)0x0038)
 
#define IS_CRYP_ALGOMODE(ALGOMODE)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define CRYP_AlgoMode_DES_CBC   ((uint16_t)0x0018)

AES Modes

#define CRYP_AlgoMode_TDES_CBC   ((uint16_t)0x0008)

DES Modes

#define CRYP_AlgoMode_TDES_ECB   ((uint16_t)0x0000)

< TDES Modes

#define IS_CRYP_ALGOMODE (   ALGOMODE)
Value:
(((ALGOMODE) == CRYP_AlgoMode_TDES_ECB) || \
((ALGOMODE) == CRYP_AlgoMode_TDES_CBC)|| \
((ALGOMODE) == CRYP_AlgoMode_DES_ECB)|| \
((ALGOMODE) == CRYP_AlgoMode_DES_CBC) || \
((ALGOMODE) == CRYP_AlgoMode_AES_ECB) || \
((ALGOMODE) == CRYP_AlgoMode_AES_CBC) || \
((ALGOMODE) == CRYP_AlgoMode_AES_CTR) || \
((ALGOMODE) == CRYP_AlgoMode_AES_Key))