STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
RTC_interrupts_flags

Macros

#define RTC_FLAG_RTOFF   ((uint16_t)0x0020)
 
#define RTC_FLAG_RSF   ((uint16_t)0x0008)
 
#define RTC_FLAG_OW   ((uint16_t)0x0004)
 
#define RTC_FLAG_ALR   ((uint16_t)0x0002)
 
#define RTC_FLAG_SEC   ((uint16_t)0x0001)
 
#define IS_RTC_CLEAR_FLAG(FLAG)   ((((FLAG) & (uint16_t)0xFFF0) == 0x00) && ((FLAG) != 0x00))
 
#define IS_RTC_GET_FLAG(FLAG)
 
#define IS_RTC_PRESCALER(PRESCALER)   ((PRESCALER) <= 0xFFFFF)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RTC_GET_FLAG (   FLAG)
Value:
(((FLAG) == RTC_FLAG_RTOFF) || ((FLAG) == RTC_FLAG_RSF) || \
((FLAG) == RTC_FLAG_OW) || ((FLAG) == RTC_FLAG_ALR) || \
((FLAG) == RTC_FLAG_SEC))
#define RTC_FLAG_ALR   ((uint16_t)0x0002)

Alarm flag

#define RTC_FLAG_OW   ((uint16_t)0x0004)

Overflow flag

#define RTC_FLAG_RSF   ((uint16_t)0x0008)

Registers Synchronized flag

#define RTC_FLAG_RTOFF   ((uint16_t)0x0020)

RTC Operation OFF flag

#define RTC_FLAG_SEC   ((uint16_t)0x0001)

Second flag