STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
RTC_interrupts_define

Macros

#define RTC_IT_OW   ((uint16_t)0x0004)
 
#define RTC_IT_ALR   ((uint16_t)0x0002)
 
#define RTC_IT_SEC   ((uint16_t)0x0001)
 
#define IS_RTC_IT(IT)   ((((IT) & (uint16_t)0xFFF8) == 0x00) && ((IT) != 0x00))
 
#define IS_RTC_GET_IT(IT)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RTC_GET_IT (   IT)
Value:
(((IT) == RTC_IT_OW) || ((IT) == RTC_IT_ALR) || \
((IT) == RTC_IT_SEC))
#define RTC_IT_ALR   ((uint16_t)0x0002)

Alarm interrupt

#define RTC_IT_OW   ((uint16_t)0x0004)

Overflow interrupt

#define RTC_IT_SEC   ((uint16_t)0x0001)

Second interrupt