CoronaMelder app en privacy

De Nederlandse overheid heeft als hulpmiddel bij de bestrijding van Corona een app laten ontwikkelen, de CoronaMelder. Deze app meldt of u in de buurt bent geweest van iemand die na een test corona blijkt te hebben (Rijksoverheid, 2020).

De CoronaMelder maakt gebruik van Bluetooth Low Energy (BLE) en verzend periodiek een bericht waarmee het mogelijk is om achteraf te bepalen of je in de buurt bent geweest van iemand die besmet wasmet Corona (Rijskoverheid, 2020). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de technologie die gezamenlijk is ontwikkeld door Google en Apple (Apple inc., 2020).

Volgens zowel de overheid alsook Apple enGoogle is de contact tracing technologie veilig vanuit privacy oogpunt omdat deze technologie en de app zijn ontwikkeld volgens het privacy-by-design-principe(Rijksoverheid, Hoe zit het met de privacy van CoronaMelder?, 2020)(Apple inc., 2020).

De autoriteitpersoonsgegeven, die in Nederland de organisatie de privacy-waakhond is, heeft vastgesteld dat de privacy in de CoronaMelder app niet voldoende is gewaarborgd (Autoriteitpersoonsgegevens, 2020) en adviseert om voorafgaand aan ingebruikname van de app een overeenkomst te sluiten met Apple en Google.

Hoe kan dat? De contact tracing technologie was toch ontwikkeld volgens het privacy-by-design-principe? Het probleem dat de AP ziet wordt veroorzaakt door “metadata” oftewel data over de data.

Opdrachten

Bekijk de volgende video’s:

In de volgende video’s worden enkele voorbeelden gegeven over de mogelijkheden en ook de gevaren van metadata:

Ter informatie vind je hier de specificatie van de contact tracing technologie: https://covid19.apple.com/contacttracing

Beantwoord de volgende vragen

Hoofdvraag:

Ik ga wel of niet de CoronaMelder app installeren op mijn telefoon.

Deelvragen:

  • Hoeveel invloed heeft de Nederlandse overheid op het gebruik van metadata?
  • Hoe staat de metadata die over mij wordt verzameld in verhouding tot de metadata die wordt verzameld met de contact tracing technologie.
  • Is het gebruik van de contact tracing technologie in verhouding tot het probleem?
  • Hoe erg vind ik het dat er metadata wordt verzameld

Beantwoord de vragen in het formulier op Teams via deze link.

Continue reading “CoronaMelder app en privacy”