/************************************************************************
Segger JLink Programmer GUI API

Alle software in dit bestand is                   
Copyright 2013-2014 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen               
$Id: JLinkProgrammer.h 1833 2015-03-21 16:09:20Z ewout $
************************************************************************/

// -*- C++ -*- generated by wxGlade 0.6.5 (standalone edition) on Thu Oct 25 13:07:12 2012

#ifndef JLinkPROGRAMMER_H
#define JLinkPROGRAMMER_H

#include <wx/wx.h>
#include <wx/image.h>
#include <wx/listbox.h>
#include <wx/socket.h>
#include <wx/timer.h>
#include <wx/filehistory.h>
#include <wx/dnd.h>

// begin wxGlade: ::dependencies
#include <wx/spinctrl.h>
#include <wx/tglbtn.h>
#include <wx/treectrl.h>
// end wxGlade

// begin wxGlade: ::extracode
// end wxGlade

#include <desktopApp.h>
#include <wx/app.h>
#include <wx/filepicker.h>
#include <wx/filename.h>
#include <wx/stc/stc.h>
#include <wx/dir.h>
#include <wx/socket.h>
#include <wx/process.h>
#include <wx/dynarray.h>
#include <wx/hashmap.h>

#include <JLinkProcess.h>
#include <JLinkARMDLL.h>

WX_DECLARE_HASH_MAP_WITH_DECL( UInt32, wxString, wxIntegerHash, wxIntegerEqual,
                wxSTM32HashMap, class WXDLLIMPEXP_BASE );

WX_DECLARE_HASH_MAP_WITH_DECL( UInt32, UInt32, wxIntegerHash, wxIntegerEqual,
                wxSTM32UnIDHashMap, class WXDLLIMPEXP_BASE );

//WX_DECLARE_HASH_MAP_WITH_DECL( wxString, wxString, wxStringHash, wxStringEqual,
//                wxObjCopyHashMap, class WXDLLIMPEXP_BASE );


class JLinkVensterKlasse: public wxFrame 
{
	
public:
   // begin wxGlade: JLinkVensterKlasse::ids
   // end wxGlade

  JLinkVensterKlasse(wxWindow* parent, int id, const wxString& title, const wxPoint& pos=wxDefaultPosition, const wxSize& size=wxDefaultSize, long style=wxDEFAULT_FRAME_STYLE);
  ~JLinkVensterKlasse();

  bool schrijfFlash(const wxFileName &);
  bool verbonden() const; /* geef aan of verbinding met target bestaat (voor drag and drop) */
protected:
   // begin wxGlade: JLinkVensterKlasse::attributes
   wxStaticBox* debugSizer_staticbox;
   wxStaticBox* jlinkSWOSizer_staticbox;
   wxStaticBox* sizer_26_staticbox;
   wxStaticBox* jlinkGDBSizer_staticbox;
   wxStaticBox* flashSizer_staticbox;
   wxStaticBox* sizer_8_staticbox;
   wxStaticBox* sizer_14_staticbox;
   wxStaticBox* swoSizer_staticbox;
   wxStaticBox* logSizer_staticbox;
   wxStaticBox* sizer_10_staticbox;
   wxStaticBox* sizer_12_staticbox;
   wxStaticBox* gdbPickerCtrl_staticbox;
   wxStaticBox* sizer_18_staticbox;
   wxStaticBox* sizer_20_staticbox;
   wxMenuBar* menubar;
   wxStatusBar* statusbar;
   wxRadioBox* jlinkConnectionRadioBox;
   wxTextCtrl* USBSerialTextCtrl;
   wxComboBox* targetNameComboBox;
   wxButton* bewaarButton;
   wxButton* vindDeviceButton;
   wxButton* verwijderButton;
   wxRadioBox* speedRadioBox;
   wxSpinCtrl* cpuFreqSpinCtrl;
   wxChoice* freqDimensieChoice;
   wxChoice* interfaceKeuzeChoice;
   wxChoice* endiannessChoice;
   wxFilePickerCtrl* gdbScriptOpenPickerCtrl;
   wxTextCtrl* statusTextCtrl;
   wxScrolledWindow* logPaneel;
   wxTextCtrl* swoTextCtrl;
   wxScrolledWindow* swoPaneel;
   wxFilePickerCtrl* openKnop;
   wxToggleButton* verbindKnop;
   wxButton* schrijfFlashKnop;
   wxTextCtrl* flashLaadTextCtrl;
   wxButton* veegUitKnop;
   wxButton* haltButton;
   wxButton* goButton;
   wxButton* resetButton;
   wxTreeCtrl* statusBoom;
   wxStaticText* poortLabel;
   wxSpinCtrl* gdbipPoortCtrl;
   wxCheckBox* gdbVerifyDownloadCheckBox;
   wxCheckBox* gdbServerSilentCheckBox;
   wxCheckBox* gdbServerSingleRunCheckBox;
   wxToggleButton* debugKnop;
   wxToggleButton* gdbSwoKnop;
   wxToggleButton* dddButton;
   wxStaticText* poortLabel_copy;
   wxSpinCtrl* swoPoortCtrl;
   wxStaticText* swoSpeedLabel;
   wxSpinCtrl* swoSpeedCtrl;
   wxStaticText* swoDimLabel;
   wxToggleButton* swoButton;
   wxCheckListBox* swoCheckListBox;
   wxButton* sluitKnop;
   wxPanel* achtergrondPaneel;
   // end wxGlade

  DECLARE_EVENT_TABLE();

  wxTimer timer;
	
private:
   // begin wxGlade: JLinkVensterKlasse::methods
   void set_properties();
   void do_layout();
   // end wxGlade

	 void stm32DeviceIDInit();

	void verbind();

  UInt32 leesUSBSerialID() const;
  UInt32 leesLaadAdres() const;
  UInt32 leesSWOMaskBits() const;
	
  void haltTarget() const;
  void getSetMaxSpeed();
	
  void showDLLInfo() const;
  void showFirmwareInfo() const;
  void reset(const JLINKARM_RESET_TYPE,
        const unsigned int delay) const;

  bool JLinkExecCmd(const wxString &) const; /* voer een JLink Exec cmd uit */
 
  void zetKnoppen(const DeviceConfig &); /* zet alle knoppen met deze config */
  DeviceConfig leesKnoppen() const;    /* lees de knoppen in een config */

  /* boodschap formatting naar log venster */
  void printGoed(const wxString &) const;
  void printWaarschuwing(const wxString &) const;
  void printFout(const wxString &) const;

  void bestandGeschiedenisUpdater();  /* werk de bestandgeschiedenis bij */

	/*! @brief Converteer een bin/elf/hex naar een ander formaat, en sla het op in een tijdelijke bestand 
	 * @param Het brondbestand
	 * @param Het bestemmingbestand.
	 * @note de extensie van de bestandnamen geeft de typeconversie aan.
	 * @return Is de conversie geslaagd uitgevoerd of niet */
	FoutCode converteerBestand(const wxFileName &,
						  const wxFileName &) const;

  wxLog *log;
  wxFileHistory bestandGeschiedenis;
	wxFileName laatstePad; /* helper om in dialoog het laatste pad te gebruiken */
  wxBitmap hanBitmap;

//  wxString objCopyPad;
//  wxString gdbPad;
  wxString seggerDirPad;
  wxString armDirPad;
  wxString dddPad;

  wxString swoBestandPad;
  wxString favFabrikant;

  UInt16 snelheid,echteSnelheid; /* snelheid keuze */
  Int32 niceness;  /* GDB server BSD/Sys5 niceness */

  DebugServerProcess *debugServer;
  DebuggerProcess *debugger;
  wxSocketClient *gdbSwoClient; /* for receiving SWO data sent through GDB */
  SWOViewerProcess *swoViewer;
	wxMenu *tbRecenteBestandenMenu;
	
  wxConfig * const appConfig;  
  DeviceConfigLijst configLijst;
  Teller huidigTarget;
	
  const wxTextAttr goedeStatusTextAttr,waarschuwingStatusTextAttr,fouteStatusTextAttr;
  const wxString seggerStandaardPad,armStandaardPad,dddStandaardPad;

	wxSTM32HashMap stm32Devices;
	wxSTM32UnIDHashMap stm32UniqueIDs;

  /* voor het ontdekken van SWD verbinding */
  static const UInt8 aDir[33];
  static const UInt8 aIn[33];
  static const char *logo[];
  static const UInt32 BestandGeschiedenisMax = 9;

	typedef enum
	{
		elf=0,
		bin,
		hex
	} ObjCopyBestandType;

	//wxArrayString objCopyBestandCommando;

protected:
  virtual void laadAdresHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void openBestandHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void schrijfFlashHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void eraseFlashHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void overHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void eindeHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void verbindHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void startDebugHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void kiesSeggerDirHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void resetTargetHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void targetInterfaceKeuzeHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void targetSpeedKeuzeHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void startSWOHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void saveSWOHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void clearLogWindowsHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void kiesARMDirHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void restartTargetHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void haltTargetHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void speedSettingHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void targetWisselHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void voegToeHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void verwijderHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void startGDBSwoHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void nicenessHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void vindDeviceHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void copySWOHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void freqDimensieHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void kiesDDDHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void startStopDDDHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  virtual void hanWebsiteHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
   virtual void converteerBestandHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
   virtual void verbindMenuHandler(wxCommandEvent &event); // wxGlade: <event_handler>
  

  // void verbondenAanHandler(wxUpdateUIEvent &);  /* alles dat aan mag tijdens verbinding */
  void connectKnopAktiefHandler(wxUpdateUIEvent &);  /* alles dat uit moet tijdens ontbreken van verbinding */
  void knopMagAanHandler(wxUpdateUIEvent &);  /* alles dat uit moet tijdens verbinding */

  void magDeviceToevoegenHandler(wxUpdateUIEvent &);  /* alles dat uit moet tijdens ontbreken van verbinding */
  void magDeviceVerwijderenHandler(wxUpdateUIEvent &);  /* alles dat uit moet tijdens verbinding */

  //  void opModeDebugAanHandler(wxUpdateUIEvent &);
  // void opModeDebugUitHandler();  /* alles dat uit moet tijdens debuggen */

  // void opModeSWOAanHandler(wxUpdateUIEvent &);
  void connectStandHandler(wxUpdateUIEvent &);
  void debugStandHandler(wxUpdateUIEvent &);
  void dddStandHandler(wxUpdateUIEvent &);

  void debugSWOStandHandler(wxUpdateUIEvent &); /* jlink debug server gerelateerd */
  void swoStandHandler(wxUpdateUIEvent &);   /* alles dat uit moet tijdens SWO view */

  void swdStandHandler(wxUpdateUIEvent &);

  void gdbServerSTDIOHandler(wxUpdateUIEvent &);
  void swoServerSTDIOHandler(wxUpdateUIEvent &);

  void nicenessUpdateHandler(wxUpdateUIEvent &);

  void bestandGekozenHandler(wxFileDirPickerEvent &);
  void gdbInitScriptGekozenHandler(wxFileDirPickerEvent &);

  void onGDBServerProcessTerm(wxProcessEvent &); /* als de GDB server er mee ophoudt */
  void onDDDProcessTerm(wxProcessEvent &); /* als DDD er mee ophoudt */
  void onSWOProcessTerm(wxProcessEvent &); /* als de SWO server er mee ophoudt */

  void gdbSwoSocketHandler(wxSocketEvent &); /* om socket start op te vangen */
	
  void extProcessTimerPollingEventHandler(wxTimerEvent &);
  void oudBestandLadenHandler(wxCommandEvent &);
}; // wxGlade: end class


class ProgrammeerDropTarget : public wxFileDropTarget
{
public:
  ProgrammeerDropTarget(JLinkVensterKlasse * const );

  wxDragResult OnDragOver(wxCoord ,
              wxCoord ,
              wxDragResult );

  bool OnDropFiles(wxCoord ,
           wxCoord , 
           const wxArrayString &);

private:
  JLinkVensterKlasse * const ouder;

};

class JLinkProgrammerKlasse : public DesktopApp 
{
public:
  JLinkProgrammerKlasse();

  bool OnInit();

};

DECLARE_APP(JLinkProgrammerKlasse)


#endif // JLinkPROGRAMMER_H