STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
TIM_interrupt_sources

Macros

#define TIM_IT_Update   ((uint16_t)0x0001)
 
#define TIM_IT_CC1   ((uint16_t)0x0002)
 
#define TIM_IT_CC2   ((uint16_t)0x0004)
 
#define TIM_IT_CC3   ((uint16_t)0x0008)
 
#define TIM_IT_CC4   ((uint16_t)0x0010)
 
#define TIM_IT_COM   ((uint16_t)0x0020)
 
#define TIM_IT_Trigger   ((uint16_t)0x0040)
 
#define TIM_IT_Break   ((uint16_t)0x0080)
 
#define IS_TIM_IT(IT)   ((((IT) & (uint16_t)0xFF00) == 0x0000) && ((IT) != 0x0000))
 
#define IS_TIM_GET_IT(IT)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_TIM_GET_IT (   IT)
Value:
(((IT) == TIM_IT_Update) || \
((IT) == TIM_IT_CC1) || \
((IT) == TIM_IT_CC2) || \
((IT) == TIM_IT_CC3) || \
((IT) == TIM_IT_CC4) || \
((IT) == TIM_IT_COM) || \
((IT) == TIM_IT_Trigger) || \
((IT) == TIM_IT_Break))