STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define TIM_FLAG_Update   ((uint16_t)0x0001)
 
#define TIM_FLAG_CC1   ((uint16_t)0x0002)
 
#define TIM_FLAG_CC2   ((uint16_t)0x0004)
 
#define TIM_FLAG_CC3   ((uint16_t)0x0008)
 
#define TIM_FLAG_CC4   ((uint16_t)0x0010)
 
#define TIM_FLAG_COM   ((uint16_t)0x0020)
 
#define TIM_FLAG_Trigger   ((uint16_t)0x0040)
 
#define TIM_FLAG_Break   ((uint16_t)0x0080)
 
#define TIM_FLAG_CC1OF   ((uint16_t)0x0200)
 
#define TIM_FLAG_CC2OF   ((uint16_t)0x0400)
 
#define TIM_FLAG_CC3OF   ((uint16_t)0x0800)
 
#define TIM_FLAG_CC4OF   ((uint16_t)0x1000)
 
#define IS_TIM_GET_FLAG(FLAG)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_TIM_GET_FLAG (   FLAG)
Value:
(((FLAG) == TIM_FLAG_Update) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_CC1) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_CC2) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_CC3) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_CC4) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_COM) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_Trigger) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_Break) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_CC1OF) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_CC2OF) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_CC3OF) || \
((FLAG) == TIM_FLAG_CC4OF))