STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_I2S_Clock_Source

Macros

#define RCC_I2S2CLKSource_PLLI2S   ((uint8_t)0x00)
 
#define RCC_I2S2CLKSource_Ext   ((uint8_t)0x01)
 
#define IS_RCC_I2SCLK_SOURCE(SOURCE)   (((SOURCE) == RCC_I2S2CLKSource_PLLI2S) || ((SOURCE) == RCC_I2S2CLKSource_Ext))
 

Detailed Description