STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_APB2_Peripherals

Macros

#define RCC_APB2Periph_TIM1   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define RCC_APB2Periph_TIM8   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define RCC_APB2Periph_USART1   ((uint32_t)0x00000010)
 
#define RCC_APB2Periph_USART6   ((uint32_t)0x00000020)
 
#define RCC_APB2Periph_ADC   ((uint32_t)0x00000100)
 
#define RCC_APB2Periph_ADC1   ((uint32_t)0x00000100)
 
#define RCC_APB2Periph_ADC2   ((uint32_t)0x00000200)
 
#define RCC_APB2Periph_ADC3   ((uint32_t)0x00000400)
 
#define RCC_APB2Periph_SDIO   ((uint32_t)0x00000800)
 
#define RCC_APB2Periph_SPI1   ((uint32_t)0x00001000)
 
#define RCC_APB2Periph_SYSCFG   ((uint32_t)0x00004000)
 
#define RCC_APB2Periph_TIM9   ((uint32_t)0x00010000)
 
#define RCC_APB2Periph_TIM10   ((uint32_t)0x00020000)
 
#define RCC_APB2Periph_TIM11   ((uint32_t)0x00040000)
 
#define IS_RCC_APB2_PERIPH(PERIPH)   ((((PERIPH) & 0xFFF8A0CC) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
 
#define IS_RCC_APB2_RESET_PERIPH(PERIPH)   ((((PERIPH) & 0xFFF8A6CC) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
 

Detailed Description