STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define IWDG_FLAG_PVU   ((uint16_t)0x0001)
 
#define IWDG_FLAG_RVU   ((uint16_t)0x0002)
 
#define IS_IWDG_FLAG(FLAG)   (((FLAG) == IWDG_FLAG_PVU) || ((FLAG) == IWDG_FLAG_RVU))
 
#define IS_IWDG_RELOAD(RELOAD)   ((RELOAD) <= 0xFFF)
 

Detailed Description