STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
I2C_own_address1

Macros

#define IS_I2C_OWN_ADDRESS1(ADDRESS1)   ((ADDRESS1) <= 0x3FF)
 

Detailed Description