STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
FLASH_Voltage_Range

Macros

#define VoltageRange_1   ((uint8_t)0x00)
 
#define VoltageRange_2   ((uint8_t)0x01)
 
#define VoltageRange_3   ((uint8_t)0x02)
 
#define VoltageRange_4   ((uint8_t)0x03)
 
#define IS_VOLTAGERANGE(RANGE)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_VOLTAGERANGE (   RANGE)
Value:
(((RANGE) == VoltageRange_1) || \
((RANGE) == VoltageRange_2) || \
((RANGE) == VoltageRange_3) || \
((RANGE) == VoltageRange_4))
#define VoltageRange_1   ((uint8_t)0x00)

Device operating range: 1.8V to 2.1V

#define VoltageRange_2   ((uint8_t)0x01)

Device operating range: 2.1V to 2.7V

#define VoltageRange_3   ((uint8_t)0x02)

Device operating range: 2.7V to 3.6V

#define VoltageRange_4   ((uint8_t)0x03)

Device operating range: 2.7V to 3.6V + External Vpp