STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define DMA_Channel_0   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define DMA_Channel_1   ((uint32_t)0x02000000)
 
#define DMA_Channel_2   ((uint32_t)0x04000000)
 
#define DMA_Channel_3   ((uint32_t)0x06000000)
 
#define DMA_Channel_4   ((uint32_t)0x08000000)
 
#define DMA_Channel_5   ((uint32_t)0x0A000000)
 
#define DMA_Channel_6   ((uint32_t)0x0C000000)
 
#define DMA_Channel_7   ((uint32_t)0x0E000000)
 
#define IS_DMA_CHANNEL(CHANNEL)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_DMA_CHANNEL (   CHANNEL)
Value:
(((CHANNEL) == DMA_Channel_0) || \
((CHANNEL) == DMA_Channel_1) || \
((CHANNEL) == DMA_Channel_2) || \
((CHANNEL) == DMA_Channel_3) || \
((CHANNEL) == DMA_Channel_4) || \
((CHANNEL) == DMA_Channel_5) || \
((CHANNEL) == DMA_Channel_6) || \
((CHANNEL) == DMA_Channel_7))