STM32F4 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F4 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
DBGMCU_Exported_Constants

Macros

#define DBGMCU_SLEEP   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define DBGMCU_STOP   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define DBGMCU_STANDBY   ((uint32_t)0x00000004)
 
#define IS_DBGMCU_PERIPH(PERIPH)   ((((PERIPH) & 0xFFFFFFF8) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
 
#define DBGMCU_TIM2_STOP   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define DBGMCU_TIM3_STOP   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define DBGMCU_TIM4_STOP   ((uint32_t)0x00000004)
 
#define DBGMCU_TIM5_STOP   ((uint32_t)0x00000008)
 
#define DBGMCU_TIM6_STOP   ((uint32_t)0x00000010)
 
#define DBGMCU_TIM7_STOP   ((uint32_t)0x00000020)
 
#define DBGMCU_TIM12_STOP   ((uint32_t)0x00000040)
 
#define DBGMCU_TIM13_STOP   ((uint32_t)0x00000080)
 
#define DBGMCU_TIM14_STOP   ((uint32_t)0x00000100)
 
#define DBGMCU_RTC_STOP   ((uint32_t)0x00000400)
 
#define DBGMCU_WWDG_STOP   ((uint32_t)0x00000800)
 
#define DBGMCU_IWDG_STOP   ((uint32_t)0x00001000)
 
#define DBGMCU_I2C1_SMBUS_TIMEOUT   ((uint32_t)0x00200000)
 
#define DBGMCU_I2C2_SMBUS_TIMEOUT   ((uint32_t)0x00400000)
 
#define DBGMCU_I2C3_SMBUS_TIMEOUT   ((uint32_t)0x00800000)
 
#define DBGMCU_CAN1_STOP   ((uint32_t)0x02000000)
 
#define DBGMCU_CAN2_STOP   ((uint32_t)0x04000000)
 
#define IS_DBGMCU_APB1PERIPH(PERIPH)   ((((PERIPH) & 0xF91FE200) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
 
#define DBGMCU_TIM1_STOP   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define DBGMCU_TIM8_STOP   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define DBGMCU_TIM9_STOP   ((uint32_t)0x00010000)
 
#define DBGMCU_TIM10_STOP   ((uint32_t)0x00020000)
 
#define DBGMCU_TIM11_STOP   ((uint32_t)0x00040000)
 
#define IS_DBGMCU_APB2PERIPH(PERIPH)   ((((PERIPH) & 0xFFF8FFFC) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
 

Detailed Description