STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
USART_Hardware_Flow_Control

Macros

#define USART_HardwareFlowControl_None   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define USART_HardwareFlowControl_RTS   USART_CR3_RTSE
 
#define USART_HardwareFlowControl_CTS   USART_CR3_CTSE
 
#define USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS   (USART_CR3_RTSE | USART_CR3_CTSE)
 
#define IS_USART_HARDWARE_FLOW_CONTROL(CONTROL)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_USART_HARDWARE_FLOW_CONTROL (   CONTROL)
Value:
(((CONTROL) == USART_HardwareFlowControl_None) || \
((CONTROL) == USART_HardwareFlowControl_RTS) || \
((CONTROL) == USART_HardwareFlowControl_CTS) || \
((CONTROL) == USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS))