STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
TIM_Counter_Mode

Macros

#define TIM_CounterMode_Up   ((uint16_t)0x0000)
 
#define TIM_CounterMode_Down   ((uint16_t)0x0010)
 
#define TIM_CounterMode_CenterAligned1   ((uint16_t)0x0020)
 
#define TIM_CounterMode_CenterAligned2   ((uint16_t)0x0040)
 
#define TIM_CounterMode_CenterAligned3   ((uint16_t)0x0060)
 
#define IS_TIM_COUNTER_MODE(MODE)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_TIM_COUNTER_MODE (   MODE)
Value:
(((MODE) == TIM_CounterMode_Up) || \
((MODE) == TIM_CounterMode_Down) || \
((MODE) == TIM_CounterMode_CenterAligned1) || \
((MODE) == TIM_CounterMode_CenterAligned2) || \
((MODE) == TIM_CounterMode_CenterAligned3))