STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
SDADC_Channel_Selection

Macros

#define SDADC_Channel_0   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define SDADC_Channel_1   ((uint32_t)0x00010002)
 
#define SDADC_Channel_2   ((uint32_t)0x00020004)
 
#define SDADC_Channel_3   ((uint32_t)0x00030008)
 
#define SDADC_Channel_4   ((uint32_t)0x00040010)
 
#define SDADC_Channel_5   ((uint32_t)0x00050020)
 
#define SDADC_Channel_6   ((uint32_t)0x00060040)
 
#define SDADC_Channel_7   ((uint32_t)0x00070080)
 
#define SDADC_Channel_8   ((uint32_t)0x00080100)
 
#define IS_SDADC_REGULAR_CHANNEL(CHANNEL)
 
#define IS_SDADC_INJECTED_CHANNEL(CHANNEL)   (((CHANNEL) != 0) && ((CHANNEL) <= 0x000F01FF))
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_SDADC_REGULAR_CHANNEL (   CHANNEL)
Value:
(((CHANNEL) == SDADC_Channel_0) || \
((CHANNEL) == SDADC_Channel_1) || \
((CHANNEL) == SDADC_Channel_2) || \
((CHANNEL) == SDADC_Channel_3) || \
((CHANNEL) == SDADC_Channel_4) || \
((CHANNEL) == SDADC_Channel_5) || \
((CHANNEL) == SDADC_Channel_6) || \
((CHANNEL) == SDADC_Channel_7) || \
((CHANNEL) == SDADC_Channel_8))