STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RTC_WeekDay_Definitions

Macros

#define RTC_Weekday_Monday   ((uint8_t)0x01)
 
#define RTC_Weekday_Tuesday   ((uint8_t)0x02)
 
#define RTC_Weekday_Wednesday   ((uint8_t)0x03)
 
#define RTC_Weekday_Thursday   ((uint8_t)0x04)
 
#define RTC_Weekday_Friday   ((uint8_t)0x05)
 
#define RTC_Weekday_Saturday   ((uint8_t)0x06)
 
#define RTC_Weekday_Sunday   ((uint8_t)0x07)
 
#define IS_RTC_WEEKDAY(WEEKDAY)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RTC_WEEKDAY (   WEEKDAY)
Value:
(((WEEKDAY) == RTC_Weekday_Monday) || \
((WEEKDAY) == RTC_Weekday_Tuesday) || \
((WEEKDAY) == RTC_Weekday_Wednesday) || \
((WEEKDAY) == RTC_Weekday_Thursday) || \
((WEEKDAY) == RTC_Weekday_Friday) || \
((WEEKDAY) == RTC_Weekday_Saturday) || \
((WEEKDAY) == RTC_Weekday_Sunday))