STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RTC_Month_Date_Definitions

Macros

#define RTC_Month_January   ((uint8_t)0x01)
 
#define RTC_Month_February   ((uint8_t)0x02)
 
#define RTC_Month_March   ((uint8_t)0x03)
 
#define RTC_Month_April   ((uint8_t)0x04)
 
#define RTC_Month_May   ((uint8_t)0x05)
 
#define RTC_Month_June   ((uint8_t)0x06)
 
#define RTC_Month_July   ((uint8_t)0x07)
 
#define RTC_Month_August   ((uint8_t)0x08)
 
#define RTC_Month_September   ((uint8_t)0x09)
 
#define RTC_Month_October   ((uint8_t)0x10)
 
#define RTC_Month_November   ((uint8_t)0x11)
 
#define RTC_Month_December   ((uint8_t)0x12)
 
#define IS_RTC_MONTH(MONTH)   (((MONTH) >= 1) && ((MONTH) <= 12))
 
#define IS_RTC_DATE(DATE)   (((DATE) >= 1) && ((DATE) <= 31))
 

Detailed Description