STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RTC_Interrupts_Definitions

Macros

#define RTC_IT_TS   ((uint32_t)0x00008000)
 
#define RTC_IT_WUT   ((uint32_t)0x00004000)
 
#define RTC_IT_ALRB   ((uint32_t)0x00002000)
 
#define RTC_IT_ALRA   ((uint32_t)0x00001000)
 
#define RTC_IT_TAMP   ((uint32_t)0x00000004) /* Used only to Enable the Tamper Interrupt */
 
#define RTC_IT_TAMP1   ((uint32_t)0x00020000)
 
#define RTC_IT_TAMP2   ((uint32_t)0x00040000)
 
#define RTC_IT_TAMP3   ((uint32_t)0x00080000)
 
#define IS_RTC_CONFIG_IT(IT)   (((IT) != (uint32_t)RESET) && (((IT) & 0xFFFF0FFB) == (uint32_t)RESET))
 
#define IS_RTC_GET_IT(IT)
 
#define IS_RTC_CLEAR_IT(IT)   (((IT) != (uint32_t)RESET) && (((IT) & 0xFFF10FFF) == (uint32_t)RESET))
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RTC_GET_IT (   IT)
Value:
(((IT) == RTC_IT_TS) || ((IT) == RTC_IT_WUT) || \
((IT) == RTC_IT_ALRB) || ((IT) == RTC_IT_ALRA) || \
((IT) == RTC_IT_TAMP1) || ((IT) == RTC_IT_TAMP2) || \
((IT) == RTC_IT_TAMP3))