STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_PREDIV1_division_factor

Macros

#define RCC_PREDIV1_Div1   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV1
 
#define RCC_PREDIV1_Div2   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV2
 
#define RCC_PREDIV1_Div3   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV3
 
#define RCC_PREDIV1_Div4   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV4
 
#define RCC_PREDIV1_Div5   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5
 
#define RCC_PREDIV1_Div6   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV6
 
#define RCC_PREDIV1_Div7   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV7
 
#define RCC_PREDIV1_Div8   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV8
 
#define RCC_PREDIV1_Div9   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV9
 
#define RCC_PREDIV1_Div10   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV10
 
#define RCC_PREDIV1_Div11   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV11
 
#define RCC_PREDIV1_Div12   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV12
 
#define RCC_PREDIV1_Div13   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV13
 
#define RCC_PREDIV1_Div14   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV14
 
#define RCC_PREDIV1_Div15   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV15
 
#define RCC_PREDIV1_Div16   RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV16
 
#define IS_RCC_PREDIV1(PREDIV1)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RCC_PREDIV1 (   PREDIV1)
Value:
(((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div1) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div2) || \
((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div3) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div4) || \
((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div5) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div6) || \
((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div7) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div8) || \
((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div9) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div10) || \
((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div11) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div12) || \
((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div13) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div14) || \
((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div15) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div16))