STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_PLL_Multiplication_Factor

Macros

#define RCC_PLLMul_2   RCC_CFGR_PLLMULL2
 
#define RCC_PLLMul_3   RCC_CFGR_PLLMULL3
 
#define RCC_PLLMul_4   RCC_CFGR_PLLMULL4
 
#define RCC_PLLMul_5   RCC_CFGR_PLLMULL5
 
#define RCC_PLLMul_6   RCC_CFGR_PLLMULL6
 
#define RCC_PLLMul_7   RCC_CFGR_PLLMULL7
 
#define RCC_PLLMul_8   RCC_CFGR_PLLMULL8
 
#define RCC_PLLMul_9   RCC_CFGR_PLLMULL9
 
#define RCC_PLLMul_10   RCC_CFGR_PLLMULL10
 
#define RCC_PLLMul_11   RCC_CFGR_PLLMULL11
 
#define RCC_PLLMul_12   RCC_CFGR_PLLMULL12
 
#define RCC_PLLMul_13   RCC_CFGR_PLLMULL13
 
#define RCC_PLLMul_14   RCC_CFGR_PLLMULL14
 
#define RCC_PLLMul_15   RCC_CFGR_PLLMULL15
 
#define RCC_PLLMul_16   RCC_CFGR_PLLMULL16
 
#define IS_RCC_PLL_MUL(MUL)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RCC_PLL_MUL (   MUL)
Value:
(((MUL) == RCC_PLLMul_2) || ((MUL) == RCC_PLLMul_3) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_4) || ((MUL) == RCC_PLLMul_5) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_6) || ((MUL) == RCC_PLLMul_7) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_8) || ((MUL) == RCC_PLLMul_9) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_10) || ((MUL) == RCC_PLLMul_11) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_12) || ((MUL) == RCC_PLLMul_13) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_14) || ((MUL) == RCC_PLLMul_15) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_16))