STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_MCO_Clock_Source

Macros

#define RCC_MCOSource_NoClock   ((uint8_t)0x00)
 
#define RCC_MCOSource_LSI   ((uint8_t)0x02)
 
#define RCC_MCOSource_LSE   ((uint8_t)0x03)
 
#define RCC_MCOSource_SYSCLK   ((uint8_t)0x04)
 
#define RCC_MCOSource_HSI   ((uint8_t)0x05)
 
#define RCC_MCOSource_HSE   ((uint8_t)0x06)
 
#define RCC_MCOSource_PLLCLK_Div2   ((uint8_t)0x07)
 
#define IS_RCC_MCO_SOURCE(SOURCE)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RCC_MCO_SOURCE (   SOURCE)
Value:
(((SOURCE) == RCC_MCOSource_NoClock) ||((SOURCE) == RCC_MCOSource_SYSCLK) ||\
((SOURCE) == RCC_MCOSource_HSI) || ((SOURCE) == RCC_MCOSource_HSE) || \
((SOURCE) == RCC_MCOSource_LSI) || ((SOURCE) == RCC_MCOSource_LSE) || \
((SOURCE) == RCC_MCOSource_PLLCLK_Div2))