STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_Interrupt_Source

Macros

#define RCC_IT_LSIRDY   ((uint8_t)0x01)
 
#define RCC_IT_LSERDY   ((uint8_t)0x02)
 
#define RCC_IT_HSIRDY   ((uint8_t)0x04)
 
#define RCC_IT_HSERDY   ((uint8_t)0x08)
 
#define RCC_IT_PLLRDY   ((uint8_t)0x10)
 
#define RCC_IT_CSS   ((uint8_t)0x80)
 
#define IS_RCC_IT(IT)   ((((IT) & (uint8_t)0xC0) == 0x00) && ((IT) != 0x00))
 
#define IS_RCC_GET_IT(IT)
 
#define IS_RCC_CLEAR_IT(IT)   ((((IT) & (uint8_t)0x40) == 0x00) && ((IT) != 0x00))
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RCC_GET_IT (   IT)
Value:
(((IT) == RCC_IT_LSIRDY) || ((IT) == RCC_IT_LSERDY) || \
((IT) == RCC_IT_HSIRDY) || ((IT) == RCC_IT_HSERDY) || \
((IT) == RCC_IT_PLLRDY) || ((IT) == RCC_IT_CSS))