STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_APB2_Peripherals

Macros

#define RCC_APB2Periph_SYSCFG   RCC_APB2ENR_SYSCFGEN
 
#define RCC_APB2Periph_ADC1   RCC_APB2ENR_ADC1EN
 
#define RCC_APB2Periph_SPI1   RCC_APB2ENR_SPI1EN
 
#define RCC_APB2Periph_USART1   RCC_APB2ENR_USART1EN
 
#define RCC_APB2Periph_TIM15   RCC_APB2ENR_TIM15EN
 
#define RCC_APB2Periph_TIM16   RCC_APB2ENR_TIM16EN
 
#define RCC_APB2Periph_TIM17   RCC_APB2ENR_TIM17EN
 
#define RCC_APB2Periph_TIM19   RCC_APB2ENR_TIM19EN
 
#define RCC_APB2Periph_SDADC1   RCC_APB2ENR_SDADC1EN
 
#define RCC_APB2Periph_SDADC2   RCC_APB2ENR_SDADC2EN
 
#define RCC_APB2Periph_SDADC3   RCC_APB2ENR_SDADC3EN
 
#define IS_RCC_APB2_PERIPH(PERIPH)   ((((PERIPH) & 0xF8F08DFE) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
 

Detailed Description