STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_AHB_Clock_Source

Macros

#define RCC_SYSCLK_Div1   RCC_CFGR_HPRE_DIV1
 
#define RCC_SYSCLK_Div2   RCC_CFGR_HPRE_DIV2
 
#define RCC_SYSCLK_Div4   RCC_CFGR_HPRE_DIV4
 
#define RCC_SYSCLK_Div8   RCC_CFGR_HPRE_DIV8
 
#define RCC_SYSCLK_Div16   RCC_CFGR_HPRE_DIV16
 
#define RCC_SYSCLK_Div64   RCC_CFGR_HPRE_DIV64
 
#define RCC_SYSCLK_Div128   RCC_CFGR_HPRE_DIV128
 
#define RCC_SYSCLK_Div256   RCC_CFGR_HPRE_DIV256
 
#define RCC_SYSCLK_Div512   RCC_CFGR_HPRE_DIV512
 
#define IS_RCC_HCLK(HCLK)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RCC_HCLK (   HCLK)
Value:
(((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div1) || ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div2) || \
((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div4) || ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div8) || \
((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div16) || ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div64) || \
((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div128) || ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div256) || \
((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div512))