STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define IWDG_Prescaler_4   ((uint8_t)0x00)
 
#define IWDG_Prescaler_8   ((uint8_t)0x01)
 
#define IWDG_Prescaler_16   ((uint8_t)0x02)
 
#define IWDG_Prescaler_32   ((uint8_t)0x03)
 
#define IWDG_Prescaler_64   ((uint8_t)0x04)
 
#define IWDG_Prescaler_128   ((uint8_t)0x05)
 
#define IWDG_Prescaler_256   ((uint8_t)0x06)
 
#define IS_IWDG_PRESCALER(PRESCALER)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_IWDG_PRESCALER (   PRESCALER)
Value:
(((PRESCALER) == IWDG_Prescaler_4) || \
((PRESCALER) == IWDG_Prescaler_8) || \
((PRESCALER) == IWDG_Prescaler_16) || \
((PRESCALER) == IWDG_Prescaler_32) || \
((PRESCALER) == IWDG_Prescaler_64) || \
((PRESCALER) == IWDG_Prescaler_128)|| \
((PRESCALER) == IWDG_Prescaler_256))