STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define IS_FLASH_PROGRAM_ADDRESS(ADDRESS)   (((ADDRESS) >= 0x08000000) && ((ADDRESS) <= 0x0803FFFF))
 

Detailed Description