STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
ADC_regular_rank

Macros

#define IS_ADC_REGULAR_RANK(RANK)   (((RANK) >= 0x1) && ((RANK) <= 0x10))
 

Detailed Description