STM32F37 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F37 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
ADC_flags_definition

Macros

#define ADC_FLAG_AWD   ADC_SR_AWD
 
#define ADC_FLAG_EOC   ADC_SR_EOC
 
#define ADC_FLAG_JEOC   ADC_SR_JEOC
 
#define ADC_FLAG_JSTRT   ADC_SR_JSTRT
 
#define ADC_FLAG_STRT   ADC_SR_STRT
 
#define IS_ADC_CLEAR_FLAG(FLAG)   ((((FLAG) & (uint8_t)0xE0) == 0x00) && ((FLAG) != 0x00))
 
#define IS_ADC_GET_FLAG(FLAG)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_ADC_GET_FLAG (   FLAG)
Value:
(((FLAG) == ADC_FLAG_AWD) || ((FLAG) == ADC_FLAG_EOC) || \
((FLAG) == ADC_FLAG_JEOC) || ((FLAG)== ADC_FLAG_JSTRT) || \
((FLAG) == ADC_FLAG_STRT))