STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define WWDG_Prescaler_1   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define WWDG_Prescaler_2   ((uint32_t)0x00000080)
 
#define WWDG_Prescaler_4   ((uint32_t)0x00000100)
 
#define WWDG_Prescaler_8   ((uint32_t)0x00000180)
 
#define IS_WWDG_PRESCALER(PRESCALER)
 
#define IS_WWDG_WINDOW_VALUE(VALUE)   ((VALUE) <= 0x7F)
 
#define IS_WWDG_COUNTER(COUNTER)   (((COUNTER) >= 0x40) && ((COUNTER) <= 0x7F))
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_WWDG_PRESCALER (   PRESCALER)
Value:
(((PRESCALER) == WWDG_Prescaler_1) || \
((PRESCALER) == WWDG_Prescaler_2) || \
((PRESCALER) == WWDG_Prescaler_4) || \
((PRESCALER) == WWDG_Prescaler_8))