STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
TIM_DMA_Burst_Length

Macros

#define TIM_DMABurstLength_1Transfer   ((uint16_t)0x0000)
 
#define TIM_DMABurstLength_2Transfers   ((uint16_t)0x0100)
 
#define TIM_DMABurstLength_3Transfers   ((uint16_t)0x0200)
 
#define TIM_DMABurstLength_4Transfers   ((uint16_t)0x0300)
 
#define TIM_DMABurstLength_5Transfers   ((uint16_t)0x0400)
 
#define TIM_DMABurstLength_6Transfers   ((uint16_t)0x0500)
 
#define TIM_DMABurstLength_7Transfers   ((uint16_t)0x0600)
 
#define TIM_DMABurstLength_8Transfers   ((uint16_t)0x0700)
 
#define TIM_DMABurstLength_9Transfers   ((uint16_t)0x0800)
 
#define TIM_DMABurstLength_10Transfers   ((uint16_t)0x0900)
 
#define TIM_DMABurstLength_11Transfers   ((uint16_t)0x0A00)
 
#define TIM_DMABurstLength_12Transfers   ((uint16_t)0x0B00)
 
#define TIM_DMABurstLength_13Transfers   ((uint16_t)0x0C00)
 
#define TIM_DMABurstLength_14Transfers   ((uint16_t)0x0D00)
 
#define TIM_DMABurstLength_15Transfers   ((uint16_t)0x0E00)
 
#define TIM_DMABurstLength_16Transfers   ((uint16_t)0x0F00)
 
#define TIM_DMABurstLength_17Transfers   ((uint16_t)0x1000)
 
#define TIM_DMABurstLength_18Transfers   ((uint16_t)0x1100)
 
#define IS_TIM_DMA_LENGTH(LENGTH)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_TIM_DMA_LENGTH (   LENGTH)
Value:
(((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_1Transfer) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_2Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_3Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_4Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_5Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_6Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_7Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_8Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_9Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_10Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_11Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_12Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_13Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_14Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_15Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_16Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_17Transfers) || \
((LENGTH) == TIM_DMABurstLength_18Transfers))