STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RTC_Time_Definitions

Macros

#define IS_RTC_HOUR12(HOUR)   (((HOUR) > 0) && ((HOUR) <= 12))
 
#define IS_RTC_HOUR24(HOUR)   ((HOUR) <= 23)
 
#define IS_RTC_MINUTES(MINUTES)   ((MINUTES) <= 59)
 
#define IS_RTC_SECONDS(SECONDS)   ((SECONDS) <= 59)
 

Detailed Description