STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RTC_Flags_Definitions

Macros

#define RTC_FLAG_TAMP1F   ((uint32_t)0x00002000)
 
#define RTC_FLAG_TSOVF   ((uint32_t)0x00001000)
 
#define RTC_FLAG_TSF   ((uint32_t)0x00000800)
 
#define RTC_FLAG_WUTF   ((uint32_t)0x00000400)
 
#define RTC_FLAG_ALRBF   ((uint32_t)0x00000200)
 
#define RTC_FLAG_ALRAF   ((uint32_t)0x00000100)
 
#define RTC_FLAG_INITF   ((uint32_t)0x00000040)
 
#define RTC_FLAG_RSF   ((uint32_t)0x00000020)
 
#define RTC_FLAG_INITS   ((uint32_t)0x00000010)
 
#define RTC_FLAG_WUTWF   ((uint32_t)0x00000004)
 
#define RTC_FLAG_ALRBWF   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define RTC_FLAG_ALRAWF   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define IS_RTC_GET_FLAG(FLAG)
 
#define IS_RTC_CLEAR_FLAG(FLAG)   (((FLAG) != (uint32_t)RESET) && (((FLAG) & 0xFFFFC0DF) == (uint32_t)RESET))
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RTC_GET_FLAG (   FLAG)
Value:
(((FLAG) == RTC_FLAG_TSOVF) || ((FLAG) == RTC_FLAG_TSF) || \
((FLAG) == RTC_FLAG_WUTF) || ((FLAG) == RTC_FLAG_ALRBF) || \
((FLAG) == RTC_FLAG_ALRAF) || ((FLAG) == RTC_FLAG_INITF) || \
((FLAG) == RTC_FLAG_RSF) || ((FLAG) == RTC_FLAG_WUTWF) || \
((FLAG) == RTC_FLAG_ALRBWF) || ((FLAG) == RTC_FLAG_ALRAWF) || \
((FLAG) == RTC_FLAG_TAMP1F))