STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RTC_AM_PM_Definitions

Macros

#define RTC_H12_AM   ((uint8_t)0x00)
 
#define RTC_H12_PM   ((uint8_t)0x40)
 
#define IS_RTC_H12(PM)   (((PM) == RTC_H12_AM) || ((PM) == RTC_H12_PM))
 

Detailed Description