STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
RCC_PLL_Clock_Source

Macros

#define RCC_PLLSource_HSI   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define RCC_PLLSource_HSE   ((uint32_t)0x00400000)
 
#define IS_RCC_PLL_SOURCE(SOURCE)
 
#define IS_RCC_PLLM_VALUE(VALUE)   ((VALUE) <= 63)
 
#define IS_RCC_PLLN_VALUE(VALUE)   ((192 <= (VALUE)) && ((VALUE) <= 432))
 
#define IS_RCC_PLLP_VALUE(VALUE)   (((VALUE) == 2) || ((VALUE) == 4) || ((VALUE) == 6) || ((VALUE) == 8))
 
#define IS_RCC_PLLQ_VALUE(VALUE)   ((4 <= (VALUE)) && ((VALUE) <= 15))
 
#define IS_RCC_PLLI2SN_VALUE(VALUE)   ((192 <= (VALUE)) && ((VALUE) <= 432))
 
#define IS_RCC_PLLI2SR_VALUE(VALUE)   ((2 <= (VALUE)) && ((VALUE) <= 7))
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RCC_PLL_SOURCE (   SOURCE)
Value:
(((SOURCE) == RCC_PLLSource_HSI) || \
((SOURCE) == RCC_PLLSource_HSE))