STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
Number_of_valid_bits_in_last_word_of_the_message

Macros

#define IS_HASH_VALIDBITSNUMBER(VALIDBITS)   ((VALIDBITS) <= 0x1F)
 

Detailed Description