STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups

Macros

#define FSMC_Bank2_NAND   ((uint32_t)0x00000010)
 
#define FSMC_Bank3_NAND   ((uint32_t)0x00000100)
 

Detailed Description