STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
FSMC_Data_Latency

Macros

#define IS_FSMC_DATA_LATENCY(LATENCY)   ((LATENCY) <= 0xF)
 

Detailed Description