STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
DMA_peripheral_burst

Macros

#define DMA_PeripheralBurst_Single   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define DMA_PeripheralBurst_INC4   ((uint32_t)0x00200000)
 
#define DMA_PeripheralBurst_INC8   ((uint32_t)0x00400000)
 
#define DMA_PeripheralBurst_INC16   ((uint32_t)0x00600000)
 
#define IS_DMA_PERIPHERAL_BURST(BURST)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_DMA_PERIPHERAL_BURST (   BURST)
Value:
(((BURST) == DMA_PeripheralBurst_Single) || \
((BURST) == DMA_PeripheralBurst_INC4) || \
((BURST) == DMA_PeripheralBurst_INC8) || \
((BURST) == DMA_PeripheralBurst_INC16))