STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
DMA_data_buffer_size

Macros

#define IS_DMA_BUFFER_SIZE(SIZE)   (((SIZE) >= 0x1) && ((SIZE) < 0x10000))
 

Detailed Description