STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
CRYP_DMA_transfer_requests

Macros

#define CRYP_DMAReq_DataIN   ((uint8_t)0x01)
 
#define CRYP_DMAReq_DataOUT   ((uint8_t)0x02)
 
#define IS_CRYP_DMAREQ(DMAREQ)   ((((DMAREQ) & (uint8_t)0xFC) == 0x00) && ((DMAREQ) != 0x00))
 

Detailed Description